'Bomen en wet' is al meer dan 40 jaar het telkens geactualiseerde standaardwerk voor bomenrecht en bomenrechtspraak. De zevende geheel herziene druk is in februari 2022 verschenen. De auteurs zijn mr. Bas Visser, senior boomjurist, en drs Edwin Koot, bomenbeleidsadviseur. Het boek is bedoeld voor zowel bomenvakmensen als voor juristen, maar ook voor de gemotiveerde leek die zich in bomenrecht wil verdiepen. Dit handboek is dan ook een ‘redelijk compromis’ qua stijl en inhoud voor deze drie doelgroepen.

Sinds de eerste druk in 1979 door mr. W. Vergouw, jurist bij Natuurmonumenten, hebben verschillende auteurs aan dit handboek geschreven. Aan deze zevende druk hebben naast de beide verantwoordelijke eindauteurs zes juridische commentatoren meegewerkt.
Vanaf 1995 is gekozen voor de juridisch-systematische indeling in drie privaatrechtelijke hoofdstukken (eigendom, burenrecht en schade) en drie publiekrechtelijke hoofdstukken (kapvergunningen, bosbescherming en bouwen) voorafgegaan door een inleidend hoofdstuk over definities en afgesloten met een hoofdstuk over handhaving van illegale kap.
Deze zevende druk beoogt een vollediger en diepgaander juridisch perspectief te bieden dan eerdere drukken door het opnemen van meer rechtspraak. Ook zijn achterin rechtspraakregisters toegevoegd voor wie verder wil zoeken.

Voor wie de hoofdlijnen van het bomenrecht wil weten of moet leren voor een bomenvakopleiding kan veel details van de rechtspraak overslaan en zich op de hoofdtekst concentreren.
De inhoud is geschreven alsof de Omgevingswet en bijbehorende omgevingsregels al in werking zijn getreden, terwijl deze regels op het moment van schrijven nog niet in werking getreden waren. De laatste details van deze omgevingsregels waren nog niet door de Eerste Kamer vastgesteld, waar mogelijk is deze stand van zaken in het boek aangegeven.
De inhoud is in oktober 2021 afgesloten.

Bestelinformatie