Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Actueel

Omgevingsvergunningen kap meer dan 14.000 bomen voor Zuidasdok
Begin november 2016 zijn de ontwerpvergunningen voor het kappen van meer dan 14.000 bomen voor Zuidasdok ter inzage gelegd. Het gaat om twee gemeenten: Amsterdam en Ouder-Amstel. De Bomenstichting heeft op 7 december 2016 een zienswijze ingediend. Op 22 en 24 februari 2017 zijn de vergunningen verleend. Zie de Staatscourant van 1 maart 2017 en de website van de gemeente Ouder-Amstel.
Meer informatie

Bomenverordening 2014 per 1 oktober 2016 van kracht voor de gehele stad
De gemeenteraad heeft op 14 september 2016 besloten dat de Bomenverordening 2014 per 1 oktober 2016 voor de hele stad geldt. Artikel 17 van de verordening is gewijzigd in verband met het overgangsrecht. Ook de toelichting is gewijzigd. Zie de toelichting met wijzigingen en het aangenomen amendement Shahsavari-Jansen, Bosman, Groen. De bomenverordeningen van de stadsdelen zijn ingetrokken. Zie voor meer informatie en het gewijzigde artikel 17 de gemeenteraadflap en de agenda van de raadsvergadering (punten 36 en 37). Zie ook de bekendmakingen in het Gemeenteblad op 5 oktober 2016:
Wijzigen van de Bomenverordening 2014 en intrekken van de bomenverordeningen van de bestuurscommissies
Vaststellen van de werkwijze van het gemeentelijk herplantfonds en de jaarvergunning als uitwerking van de Bomenverordening 2014
Tot 1 oktober 2016 gold de centraalstedelijke bomenverordening alleen voor de grootstedelijke gebieden, zoals Zuidas, NoordZuidlijn, VU Campus, Houthavens etc.
Meer informatie