Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Stadsdeel Zuideramstel

Dit stadsdeel is per 1 mei 2010 gefuseerd met stadsdeel Oud-Zuid en heet nu stadsdeel Zuid. De bomenverordening die van kracht was in stadsdeel Zuideramstel bleef tot 1 oktober 2010 van kracht in stadsdeel Zuid voor zover het grondgebied betreft van voormalig stadsdeel Zuideramstel. Per 1 oktober 2010 is een aangepaste bomenverordening voor het gehele stadsdeel in werking getreden. Op 14 december 2012 is deze vervallen en is een nieuwe bomenverordening in werking getreden. Klik hier voor informatie over de historie van deze bomenverordening. Op 1 oktober 2016 is deze verordening vervallen.

Tot 1 oktober 2010 geldende bomenverordening:
Kapverordening stadsdeel ZuiderAmstel (pdf)
Download toelichting op de kapverordening (pdf)

Zie ook de behandeling in Commissie III (Commissie Groen, Milieu, Onderwijs, De Mirandabad o.a., portefeuille Boes) op 14 mei 2009 van:
Raadvoorstel kwaliteitsverbetering wijkgroen Buitenveldert
Concept raadsbesluit kwaliteitsverbetering wijkgroen Buitenveldert
Inspraakreactie Stichting Wijkopbouwcentrum Buitenveldert
Nota van beantwoording