Bomenstichting
Afdeling Amsterdam

 

    

 


 

Stadsdeel Westerpark

Dit stadsdeel is per 1 mei 2010 gefuseerd met de stadsdelen Oud-West, De Baarsjes, Bos en Lommer en heet nu stadsdeel West. Op 6 juli 2010 heeft de raad van stadsdeel West de bestaande vier bomenverordeningen vastgesteld zodat deze rechtsgeldig bleven. Van 1 oktober 2010 tot 1 oktober 2016 waren achtereenvolgens de Bomenverordening Stadsdeel Oud-West 2010 en de Bomenverordening Stadsdeel West 2012 voor het gehele stadsdeel in werking.

Historie
Op 14 februari 2012 en 6 maart 2012 is een raadsvoorstel voor de nieuwe bomenverordening behandeld op een politieke avond.
Klik hier voor de stukken. Op 17 juli 2012 vond besluitvorming in de stadsdeelraad plaats. Klik hier voor de agenda en de stukken (ook hieronder opgenomen).
Concept-raadsbesluit
Concept-Bomenverordening stadsdeel West 2012
Achtergronden en toelichting
Nota van beantwoording
Verslag politieke avond 6 maart 2012
Memo raadsvragen
Verslag politieke avond 14 februari 2012
Concept-raadsbesluit Structuurplan voor Groen in West
Link naar Structuurplan voor Groen in West
Nota van beantwoording concept besluit Groenstructuurplan West 2012
De bomenverordening werd aangenomen en is op 26 oktober 2012 in werking getreden. Op 5 februari 2013 heeft een aanpassing van artikel 18 plaatsgevonden. Beleidsregels voor het toetsen van kapaanvragen zijn te vinden in bijlage 3 van het Groenstructuurplan West 2012.